Ein Gweledigaeth

Ein Cenhadaeth

cofia ddysgu byw


Ein Gweledigaeth

Mae Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd yn gymuned ddiogel ac ysbrydoledig lle caiff pob plentyn ei werthfawrogi am ei bersonoliaeth, ei sgiliau a’i ddoniau unigol. Bydd y plant yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial llawn mewn amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol ac arloesol. Mae lles wrth galon popeth a wnawn.

Rydym am i’n plant, teuluoedd a staff gael atgofion hapus o’u hamser gyda ni a chael eu hysgogi a’u hannog i wneud y gorau o ddysgu wrth iddynt deithio trwy fywyd.


Ein Gwerthoedd