Diwrnod y Llyfr

Newid Trefn

Dosbarthiadau Meithrin,Derbyn,Bl1 a Bl2

Diwrnod y Llyfr Dydd Iau Mawrth 12fed

Mae croeso i’r plant wisgo fel cymeriad allan o stori/lyfr Cymraeg (neu cyfieithiad o’r Saesneg) gan ddod a’r llyfr gyda nhw i’r ysgol. Cofiwch bod angen mynd i’r ty bach yn ystod y dydd, felly gwisgoedd call os gwelwch yn dda. Mi fydd gwobrau ar gael hefyd i’r wisg orau!