Diwrnod Parchu Eraill

Annwyl rieni,
 
Byddwn yn cynnal ‘Diwrnod Parchu Eraill’ dydd Gwener yma. Gofynnwn yn garedig i’r plant i ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad glas a melyn – lliwiau Wcrain. Rydym yn gofyn hefyd am gyfraniadau at apêl DEC – www.dec.org.uk Gellir cyfrannu trwy ddefnyddio eich cyfrifon Parentpay
 
Ar y diwrnod byddwn yn canolbwyntio ar ddealltwriaeth y plant o’u hawliau dynol yn ogystal â hyrwyddo pwysigrwydd parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelodau o gymdeithas amrywiol.
 
Os ydy’ch plentyn yn poeni am y newyddion, mae cyngor ar gael yma: www.bbc.co.uk/newsround/13865002
 
 Yn gywir,
Illtud James