Diwrnod Parchu Eraill

Annwyl rieni,

Diolch yn fawr i chi gyd am gefnogi ein Diwrnod Parchu Eraill. Casglwyd y swm anhygoel o £2,061.60! Bydd yr arian yma yn mynd at apêl Wcrain.

Yn gywir,

Illtud James