Disgyblion Clwb Garddio yn edrych am lefydd i osod bwyd i’r adar dros y gaeaf.