Diogelu

Annwyl rieni,

Hoffwn dynnu eich sylw at adran Diogelu’r wefan – https://www.ygmg.com/gwybodaeth/diogelu/

Yno cewch wybodaeth am staff Diogelu’r ysgol – staff sydd wedi derbyn hyfforddiant penodol yn y maes yma. 

Mae croeso i chi ddod i drafod materion Diogelu gydag unrhyw aelod o’r tîm. 

Yn yr ysgol, rydym yn annog y plant i drafod materion sydd yn eu poeni gydag aelod o staff. Hoffwn eich atoffa i annog eich plant i ddefnyddio’r Bocs Becso sydd ymhob dosbarth, os ydynt am gofnodi pryder yn hytrach na’i drafod gyda’r staff. Yn ogystal, mae Bocs Becso digidol iddynt ar waelod tudalen gartref ein gwefan – www.ygmg.cymru

Yn gywir,

Illtud James