Data Perfformiad 2015

Data perfformiad – Y Cyfnod Sylfaen

 
2013 2014 2015
Datblygiad personol a chymdeithasol /
Personal and Social Development
100% 98.3% 98.3%
Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu /
Language,Literacy and Communication
96.61% 96.7% 96.7%
Datblygiad Mathemategol /
Mathematical Development
96.61% 95% 98.3%
Dangosydd Cyfnod Sylfaen /
Foundation Phase Indicator
94.92% 95% 96.6%

Data perfformiad – Cyfnod Allweddol 2

 
2013 2014 2015
Cymraeg / Welsh 91.1% 92.5% 96.6%
Saesneg / English 93.3% 92.5% 98.3%
Mathemateg / Maths 86.6% 90.6% 96.6%
Gwyddoniaeth / Science 93% 90.6% 100%
Dangosydd Pwnc Craidd / Core Subject Indicator 86.67% 90.6% 96.6%