Cystadleuaeth pêl rwyd yr Urdd – 05/02/15

Llongyfarchiadau mawr i dimau  pêl rwyd yr ysgol yng nghystadleuaeth yr Urdd.

Tîm A – Mai Penry, Lowri Higgins, Non Drake, Katie Anderson, Emily Savastano, Megan Hutchings, Molly Burnell, Harri Metcalfe ac Iestyn Thomas.

Tîm B – Isabel Brassington, Talia Collingwood, Aron Evans, Steffan Powys, Ela Powell, Catrin Powell, Ela Williams, Lois Pittick, Elan Oldery, Sara Mackie a Becca Jones.

Canlyniadau tîm B – da iawn, ail yn y grŵp!

MG 1 – 0 Y Wern, MG 2 – 1 Whitchurch Primary B, MG 0 – 0 Ysgol Pwll Coch.

Canlyniadau tîm A – ennill y grŵp!

MG 6 – 1 Christ The King, MG 10-0 Ysgol Y Berllan Deg, MG 10-Ysgol Pencae.

Rownd gynderfynol yn erbyn Bro Eirwg- llawn tensiwn ar ôl amser llawn roedd y sgôr yn gyfartal 5-5, ar ôl dwy funud ychwanegol roedd y sgôr yn 7-7, ar ôl dwy funud arall y sgôr oedd 9-9, felly’r cyntaf i sgorio oedd yn ennill, a chwarae teg i’r tîm fe wnaeth Mai Penry sgorio’r gôl fuddugol.

Rownd derfynol – MG 5 – 2 Whitchurch Primary.

Llongyfarchiadau enfawr i dîm A yr ysgol – PENCAMPWYR CAERDYDD A’R FRO!