Cyngor Ysgol – cyflwyno her codi arian

12/4/16

Annwyl Rieni / Dear parents,

Rydym wedi bod yn trafod codi arian i elusen ar ôl derbyn 3 cais gwahanol.

Rydym wedi cynnal trafodaeth a phleidlais ac rydym wedi penderfynu cefnogi elusen

Parkinson’s. Os am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan isod.

We have been disguising raising money for charities after receiving 3 letters of requests from different charities.

We’ve held a discussion and vote, and have decided to support the charity for Parkinson’s disease. For more information go to the following link.

http://www.parkinsons.org.uk/content/use-your-head

Byddwn yn gwisgo penwisg am y dydd – het ddoniol/wig liwgar, a gofynnwn i bawb fydd yn cymryd rhan i ddod â chyfraniad ariannol i’r elusen.

We will be wearing a head dress for the day – a funny hat/colourful wig, and we ask       everyone who takes part to bring a sum of money for the charity.

Mae 476 o blant yn yr ysgol. There are 476 children in the school.

Os byddai pawb yn dod a 50c =£238 If everyone brings 50p.

Os byddai pawb yn dod a £1 = £476 If everyone brings £1.

Os byddai pawb yn dod a £2 = £952 If everyone brings £2.

Bydd hyn yn digwydd ar Ddydd Gwener 22/4/16 a bydd gwobr i’r het orau!

It will take place on Friday 22/04/16 – there will be a prize for the best hat or wig!

Diolch yn fawr!

CYMG      

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd School Council)

 unnamed