Cyngor Ysgol a Chyngor Eco

Llongyfarchiadau i’r disgyblion isod ar gael eu hethol i’r Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco heddi-

Cyngor Ysgol               Cyngor Eco

6L     Erin Jones                        Joe Price

6R     Betsi Roberts                   Hannah Boore/Lisa Evans

5D     Ryan Jones                      Ffion Williams

5J     Beca Evans                       Sophie Brassington

4A      Joe Gill                            Ffion Thomas

4E      Lowri Morris                  Twm Rhys

3R     Morgan Dwyer               Seth Nicholls

3W     Lucy Brassington           Liwsi Nel

2HW     Iestyn Tobias              Chloe Carey

2aI     Tabatha Morgans          Romilly Bennett