Cwrs preswyl Glan-llyn

Annwyl rieni,

Cwrs preswyl Glan-llyn

Ar ôl cryn dipyn o ystyriaeth yng nghanol y cyfnod Covid anodd yma, cymerwyd y penderfyniad i drefnu cwrs preswyl Blwyddyn 6 yng ngwersyll yr Urdd Glan-llyn. Dyma’r tro cyntaf i ni ddanfon plant yno. 

Dwi mor falch ein bod wedi trefnu’r ymweliad oherwydd mae’r plant wedi cael profiadau bythgofiadwy – dwi’n siŵr eich bod wedi gweld y lluniau ar ein cyfryngau cymdeithasol. Mae’r plant wedi bod yn wych o ran eu hymddygiad a’u hannibyniaeth ac maent wedi cynrychioli’r ysgol yn ardderchog. 

Diolch anferthol i’r staff a’r fyfyrwraig am eu gwaith a’u hymrwymiad yn y Gogledd wythnos yma! Ar ôl siarad â nhw yn ystod yr wythnos a hefyd bore ‘ma, dwi’n amau eu bod nhw wedi mwynhau yn fwy na’r plant!

Hoffwn ddiolch i chi’r rhieni am gefnogi ein hymdrechion i gyfoethogi’n cwricwlwm a chynnig profiadau arbennig i’r plant.

Yn gywir,

Illtud James