Cwrs Preswyl Blwyddyn 6

Annwyl rieni,

Mae Covid wedi effeithio yn negyddol ar sawl agwedd o fywyd ysgolion ac yn anffodus, mae’r cwrs preswyl pontio i Langrannog wedi cael ei ganslo. Dwi’n siwr y bydd y plant yn siomedig iawn o glywed hyn. 

Fel y gwyddoch, mae Ysgol Melin Gruffydd yn rhoi pwyslais mawr ar brofiadau cyfoethog o fewn ein cwricwlwm. Rydym felly wedi penderfynu mynd â disgyblion BLWYDDYN 6 i Wersyll yr Urdd Glan-llyn, Bala, am dair noson – Tachwedd 29 – Rhagfyr 2ail. Ni fyddwn yn rhannu’r gwersyll gydag ysgolion eraill.

Cewch hyd i wybodaeth am y gwersyll ar y wefan yma – https://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn/

Dwi’n siwr eich bod yn cytuno y bydd hyn yn brofiad arbennig i’r plant ac y byddwch hefyd yn ein cefnogi ni fel ysgol wrth i ni geisio cynnig profiadau o’r math yma yng nghanol y cyfnod anodd presennol.

Byddwn yn dosbarthu gwybodaeth bellach yn fuan.

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth