Clwb Gitar blynyddoedd 1 a 2

Mae’r ymateb i sefydlu Clwb Gitar i flynyddoedd 1 a 2 wedi bod yn aruthrol. O ganlyniad, bydd y gwersi yn cael eu cynnal ar ol ysgol ar nosweithiau Llun a Mawrth ac yn ystod yr awr ginio ar ddyddiau Gwener.

Diolch am eich cefnogaeth!
Illtud James