Clwb Garddio i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2

Ar ddydd Iau 26ain o Ionawr fe fyddem yn dechrau clwb garddio newydd i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2. Fel rhan o’r clwb garddio fe fydd y disgyblion yn cael y cyfle i wneud amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys; paratoi bocsys garddio, plannu gardd synhwyraidd a thyfu ffrwythau a llysiau.

Bydd y clwb ar ôl ysgol bob nos Iau, tan 4.30 yh.

Gan y byddem mas yn yr awyr agored, gan amlaf, efallai fydd yn syniad i’ch plentyn ddod ag esgidiau glaw i wisgo (ond nid yw hyn yn angenrheidiol).

Diolch yn fawr,
Miss Milward (Athrawes Dosbarth Derbyn)
Mrs Dwyer