Clwb Ffrangeg

Bydd Clwb Ffrangeg disgyblion blynyddoedd 4,5 a 6 yn dechrau ar ddydd Iau, Mai 9fed. Bydd y clwb yn cael ei gynnal amser cinio. O ganlyniad i’r galw, byddwn yn cynnal 2 sesiwn Ffrangeg yn ystod yr awr ginio – rydym wedi penderfynu agor y clwb i ddisgyblion blwyddyn 3 hefyd. Rhaid cofrestru’r plant o flaen llaw ar gyfer y gwersi.