Clwb Codio Bl5 a 5 (Tymor yr Hydref 2017)

Clwb Codio i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6

Pryd?: Ar nos Iau (28.9.17- 21.12.17)

Amser: 15:30 tan 16:30

Lleoliad: Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Pris: Am ddim

Cofrestrwch yma am e-docyn

Er mwyn sicrhau diogelwch eich plentyn, gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddod a llythyr i'r clwb os ydynt wedi derbyn caniatâd i gerdded adref wedi i'r clwb orffen. Diolch