Cleddyfaeth

Llongyfarchiadau mawr i Rhodri Boore a ddaeth yn 3ydd yng Nghystadleuaeth Cleddyfaeth Cymru dan 10 dros y penwythnos.