Talu am ginio ysgol

Arian Cinio

  • Mae’r plant yn gallu dewis cinio ysgol neu frechdanau ar gyfer eu cinio

   • Pris cinio ysgol yw £2.60 y dydd a dylid talu ar wefan Parentpay – www.parentpay.com
   • Cewch ddewis cinio ysgol eich plentyn arlein. Mae’r fwydlen wythnosol ar Parentpay
   • Bydd yr ysgol yn dosbarthu manylion mewngofnodi Parentpay i bob plentyn pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol
   • Rhaid dewis y cinio o flaen llaw, fan hwyraf y noson cynt. Gellir archebu sawl wythnos ar y tro
   • Os yw eich plentyn yn absennol, ni fydd yr arian yn cael ei dynnu o’ch cyfrif Parentpay.