Cefnogi Tîm Pêl Droed Cymru ac Ysbyty Felindre

Mae’r Cyngor Ysgol/Blwyddyn 6 wedi penderfynu bod yr ysgol yn mynd i ddangos ein cefnogaeth i dîm pêl droed Cymru yfory cyn y gêm fawr yn erbyn Denmarc. Felly, geith y plant ddod i’r ysgol yfory yn gwisgo dillad COCH a gofynnwyn am gyfraniad o £1 i Ysbyty Felindre.

Diolch