Ysgol Ryngwladol

28-01-2016

Blwyddyn 4- Gwaith Cartref 1.2.16

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw-

-I  ddysgu ac adrodd pennill cyntaf y darn o farddoniaeth ‘Dr Who’

– Cwblhau gweithgareddau ‘Phonics’

– Dysgu geiriau sillafu thema

– I ddod â llun o’ch hun (gan gynnwys ffurflen ganiatâd) i ddanfon gyda’n gwaith at ein cyswllt yn Siapan.

21-10-2015

Gwlad y Basg

Fel rhan o’n cysylltiadau á Phrifysgol Mondragon, Gwlad y Basg, rydym yn croesawu dau o’i myfyrwyr,  Itsaso Ugarte a Leire Arroniz, a fydd yn trulio gweddill y tymor gyda ni ym Melin Gruffydd.

13-02-2015

Cyswllt Cartref

  • Blwyddyn Newydd Sieineaidd

Byddwn yn cynnal gweithgareddau yn y dosbarth ar ddydd Iau Chwef 12fed a Dydd Gwener Chwef 13eg. Os oes gennych artiffactau Sieineaidd neu unrhyw gyfraniad arall byddem a diddordeb mawr i’w gweld. Mae croeso i’r plant ddod mewn gwisg Sieineaidd ar y dydd Iau (gan bod Y Corff dydd gwener) os ydynt eisiau hefyd. Byddwn yn coginio ac yn blasu bwydydd Sieiniaidd, sef-‘Fried Rice’, Prawn Crackers, Noodles a ‘Stir Fry’ o lysiau megis beansprouts,mange tout,pupur,shibwns a madarch.

Os oes gennych unrhyw wrthwynebiad i’ch plentyn gymryd rhan yn un o’r uchod yna dewch i’m gweld.

 

06-01-2015

Ffynnon Ddwr

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi noddi Ffynnon Ddwr yn Zimbabwe. Mae hyn o ganlyniad i’r berthynas rhwng yr ysgol ac Aquaid.

FFynnon ddwr Zimbabwe 001