Ysgol Ryngwladol

31-01-2017

25-01-2017

01-12-2016

29-09-2016

BL4- Gwaith Cartref 29.09.16

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 29.09.16:

  • I gwblhau tasg llawysgrifen ac i ddysgu’r geiriau sillafu Cymraeg (prawf ar 04.10.16)
  • Dysgu geiriau ffoneg
  • Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd – Taflen Thema/Rhifedd yn y llyfr gwaith cartref

Erbyn: Dydd Mawrth 04.10.2016

Diolch

15-06-2016

Basque Country

Rydym yn falch iawn i gadarnhau y bydd dau fyfyriwr o Wlad y Basg yn treulio tymor nesaf ym Melin Gruffydd. Cewch hyd i wybodaeth am eu coleg trwy glicio ar y linc – http://www.mondragon.edu/en

27-05-2016

Supporting and donating!

penawd c

Annwyl bawb,

Rydym wedi derbyn cais a chytuno i godi arian i Ganolfan Ganser Felindre wrth wisgo coch, tra’n cefnogi tîm Cymru yn yr Euros ar yr un pryd!

Gofynnwn i’r plant wisgo coch ar Ddydd Iau 16eg o Fehefin, 2016 ac i ddod a chyfraniad ariannol i’r ysgol,  pan fydd Cymru yn chwarae pêl droed yn erbyn Lloegr.

Gobeithiwn bydd y diwrnod yn un hwylus ac yn llwyddiannus i Gymru!

Cefnogwch Gymru gan wisgo coch!

Diolch yn fawr,

CYMG

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd)

logo

18-04-2016

13-04-2016

22-02-2016