Ysgol Llawn Antur

01-05-2015

Trip i’r Bae!

Fe fydd angen

 • dillad nos
 • bag ymolchi a thywel
 • set o ddillad ar gyfer Dydd Iau
 • treinars
 • siwmper/hoody gynnes
 • cot law ysgafn
 • pecyn bwyd a photel ddwr ar gyfer Dydd Mercher
 • dim mwy na’ £5 o arian gwario
 • unrhyw feddiginiaeth angenrheidiol / pwmp asthma

Ni fydd angen…

 • sach gysgu a gobennydd
 • ipods/ffonau symudol a deunydd personol gwerthfawr
 • gwisg ysgol

Dewch i’r ysgol fel arfer – fe fydd y bws yn gadael am 9.30a.m!

16-04-2015