Ysgol Iach

10-11-2015

Diwali

Dydd Mercher Tach 11eg, fel rhan o’n gweithgareddau ar Diwali, byddwn yn coginio ac yn blasu ‘chapatis’. Os oes gennych unrhyw wrthwynebiad i hyn, yna dewch i’m gweld.

21-09-2015

15-09-2015

21-05-2015

Bocsys Bwyd Iach

Am wybodaeth am Focsys Bwyd Iach, cliciwch ar y linc – Bocsys bwyd iach

17-05-2015

08-05-2015

Big Pedal – Nesaf i’r enillydd Llongyfarchiadau

Diolch am gymryd rhan yn Big Pedal 2015

Yr oeddem yn un o 1,300 o ysgolion a gymerodd ran a llwyddo i guro record y Big Pedal o wneud mwy na 1.4 milliwn siwrne ar feic neu sgwter.

Fe wnaeth yr ysgol lwyddo i ddod i’r ail safle yng Nghymru a rydym wedi derbyn tystysgrif, cliciwch ar y linc i weld y dystysgrif. Mae hyn yn ffantastig.

Gobeithio i’r plant fwynhau y cyfle i ddod i’r ysgol trwy ddull cynaliadwy a hwyliog iawn, gobeithio y gallwch barhau drwy’r flwyddyn.

scan0051 scan0051

27-02-2015

Big Pedal 2015

Am wybodaeth pellach – cliciwch y linc – Big Pedal Cymraeg 2015

13-02-2015

Cyswllt Cartref

  • Blwyddyn Newydd Sieineaidd

Byddwn yn cynnal gweithgareddau yn y dosbarth ar ddydd Iau Chwef 12fed a Dydd Gwener Chwef 13eg. Os oes gennych artiffactau Sieineaidd neu unrhyw gyfraniad arall byddem a diddordeb mawr i’w gweld. Mae croeso i’r plant ddod mewn gwisg Sieineaidd ar y dydd Iau (gan bod Y Corff dydd gwener) os ydynt eisiau hefyd. Byddwn yn coginio ac yn blasu bwydydd Sieiniaidd, sef-‘Fried Rice’, Prawn Crackers, Noodles a ‘Stir Fry’ o lysiau megis beansprouts,mange tout,pupur,shibwns a madarch.

Os oes gennych unrhyw wrthwynebiad i’ch plentyn gymryd rhan yn un o’r uchod yna dewch i’m gweld.