Ysgol Heini

17-05-2015

08-05-2015

Big Pedal – Nesaf i’r enillydd Llongyfarchiadau

Diolch am gymryd rhan yn Big Pedal 2015

Yr oeddem yn un o 1,300 o ysgolion a gymerodd ran a llwyddo i guro record y Big Pedal o wneud mwy na 1.4 milliwn siwrne ar feic neu sgwter.

Fe wnaeth yr ysgol lwyddo i ddod i’r ail safle yng Nghymru a rydym wedi derbyn tystysgrif, cliciwch ar y linc i weld y dystysgrif. Mae hyn yn ffantastig.

Gobeithio i’r plant fwynhau y cyfle i ddod i’r ysgol trwy ddull cynaliadwy a hwyliog iawn, gobeithio y gallwch barhau drwy’r flwyddyn.

scan0051 scan0051

23-03-2015

Pyst pel rwyd

Diolch yn fawr i’r Gymdeithas Rieni am y pyst pel rwyd newydd!

Pyst pel rwyd newydd

27-02-2015

Big Pedal 2015

Am wybodaeth pellach – cliciwch y linc – Big Pedal Cymraeg 2015

09-02-2015

Cystadleuaeth pêl rwyd yr Urdd – 05/02/15

Llongyfarchiadau mawr i dimau  pêl rwyd yr ysgol yng nghystadleuaeth yr Urdd.

Tîm A – Mai Penry, Lowri Higgins, Non Drake, Katie Anderson, Emily Savastano, Megan Hutchings, Molly Burnell, Harri Metcalfe ac Iestyn Thomas.

Tîm B – Isabel Brassington, Talia Collingwood, Aron Evans, Steffan Powys, Ela Powell, Catrin Powell, Ela Williams, Lois Pittick, Elan Oldery, Sara Mackie a Becca Jones.

Canlyniadau tîm B – da iawn, ail yn y grŵp!

MG 1 – 0 Y Wern, MG 2 – 1 Whitchurch Primary B, MG 0 – 0 Ysgol Pwll Coch.

Canlyniadau tîm A – ennill y grŵp!

MG 6 – 1 Christ The King, MG 10-0 Ysgol Y Berllan Deg, MG 10-Ysgol Pencae.

Rownd gynderfynol yn erbyn Bro Eirwg- llawn tensiwn ar ôl amser llawn roedd y sgôr yn gyfartal 5-5, ar ôl dwy funud ychwanegol roedd y sgôr yn 7-7, ar ôl dwy funud arall y sgôr oedd 9-9, felly’r cyntaf i sgorio oedd yn ennill, a chwarae teg i’r tîm fe wnaeth Mai Penry sgorio’r gôl fuddugol.

Rownd derfynol – MG 5 – 2 Whitchurch Primary.

Llongyfarchiadau enfawr i dîm A yr ysgol – PENCAMPWYR CAERDYDD A’R FRO!

03-02-2015

Pêl rwyd 02/02/15

Buddugoliaeth i’r tim pêl rwyd yn erbyn Ysgol Pen y Garth.

Sgor terfynol – MG 13 – 3 Ysgol Pen Y Garth.

Da iawn i’r tim sef Lowri Higgins, Katie Anderson, Jeia, Enfys Evans, Megan Hutchings, Emily Savastano, Molly Burnell, Sara Mackie, Alys Smith a Mai.

26-01-2015

Pel rwyd 26/01/15

Buddugoliaeth i’r tim pêl rwyd yn erbyn Ysgol Pencae.

Sgor terfynol – MG 13 – 0 Ysgol Pencae.

Da iawn i’r tim sef Lowri Higgins, Katie Anderson, Cadi Davage, Non Drake, Megan Hutchings, Emily Savastano, Molly Burnell, Efa Greenway, Elan Oldry a Becca Jones.

15-01-2015

Tim pel rwyd i chwarae yn erbyn Ysgol Pencae 26/01/15

Safle Hanner 1af Ail hanner
GK Cadi Davage Efa Greenway
GD Megan Hutchings Molly Burnell
WD Becca Jones (5D) Emily Savastano
C Katie Anderson Non Drake
WA Non Drake Katie Anderson
GA Mai Penry Mai Penry
GS Elan Oldry Lowri Higgins