Ysgol Heini

27-04-2017

31-01-2017

Llwyddiant dringo

Llongyfarchiadau mawr i un o’n disgyblion talentog ar ei llwyddiannau yn ddiweddar mewn cystadlethau dringo a dumuniadau gorau iddi wrth gynrychioli Cymru yng Nghaeredin.

Efa 2
Efa 1

11-01-2017

Criced – carfan Cymru

Llongyfarchiadau mawr i Esther Woolley a Beca Evans ar gael eu dewis i garfan criced Cymru!

14-12-2016

Amserlen Ymarfer Corff Gwanwyn 2017

 Amserlen Ymarfer Corff / PE timetable

 

TYMOR Y GWANWYN 2017 SPRING TERM

 

DYDD MAWRTH

Tuesday

DYDD MERCHER

Wednesday

DYDD IAU

Thursday

WYTHNOS 1

Yn dechrau

Week beginning

 2/1/17

16/1/17

30/1/17

13/2/17

6/3/17

20/3/17

3/4/17

 BLWYDDYN Year 1

G.Roberts

S.Drake/B.Jones

 

BLWYDDYN Year 2

A.Ap Iwan

B.Hayes / M.Williams

 BLWYDDYN Year 4

C. Eldridge

N.Arnott 

WYTHNOS 2

Yn dechrau

Week beginning

9/1/17

23/1/17

6/2/17

27/2/17

13/3/17

27/3/17

BLWYDDYN Year 3

J.Williams

C.Llywelyn/S.Drake

 BLWYDDYN Year 5

Ff.Jones

Ff.Davies

 BLWYDDYN Year 6

S.Lloyd

H.Richardson

20-10-2016

Cynllun y Cyngor Ysgol

Dyma ein syniadau a’n cynllun ar gyfer eleni!

blaenoriaethau-cyngor-ysgol-mg-c

05-10-2016

12-09-2016

Amserlen clybiau allgyrsiol

Cliciwch ar y linc i lawrlwytho amserlen ein clybiau allgyrsiol – amserlen-allgyrsiol

06-06-2016

New football club

Clwb Pel Droed yr Urdd yn dechrau ar astro MG dydd Sadwrn yma
9-10am – Derbyn
10-11am – Blwyddyn 1

Clwb Pel Droed

27-05-2016

Supporting and donating!

penawd c

Annwyl bawb,

Rydym wedi derbyn cais a chytuno i godi arian i Ganolfan Ganser Felindre wrth wisgo coch, tra’n cefnogi tîm Cymru yn yr Euros ar yr un pryd!

Gofynnwn i’r plant wisgo coch ar Ddydd Iau 16eg o Fehefin, 2016 ac i ddod a chyfraniad ariannol i’r ysgol,  pan fydd Cymru yn chwarae pêl droed yn erbyn Lloegr.

Gobeithiwn bydd y diwrnod yn un hwylus ac yn llwyddiannus i Gymru!

Cefnogwch Gymru gan wisgo coch!

Diolch yn fawr,

CYMG

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd)

logo

21-04-2016

Gwersi Tenis Bl3 22/4/16

Yn dechrau ar Ddydd Gwener 22/4/15 yng nghlwb tenis yr eglwys Newydd, byddwn yn cael cyfres o wersi tenis yn lle’r chwaraeon arferol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £3.00 tuag at y costau hyfforddi (50c y sesiwn).

Dewch yn eich dillad ymarfer corff!

Diolch!