Ysgol Gymunedol

15-06-2015

Yr Hen Lyfrgell – Eich barn chi

Yn yr Hydref, bydd Yr Hen Lyfrgell – Canolfan Gymraeg Caerdydd, yn agor yn yr Aes. Y nod yw creu canolfan groesawgar yng nghalon ein prifddinas sy’n dathlu, hyrwyddo a hwyluso’r Gymraeg fel iaith fyw ar gyfer holl ddinasyddion Caerdydd a’i hymwelwyr. Bydd amrywiaeth o weithgareddau a darpariaeth i ddenu pobl o bob oed a chefndir drwy’r drysau yn Gymry Cymraeg, dysgwyr a theuluoedd di-Gymraeg. I sicrhau ein bod ni’n cynnig y ddarpariaeth gywir mae’n hollbwysig i glywed barn pobl Caerdydd, a thu hwnt, am yr hyn hoffech chi ei weld yn y Ganolfan.  Mae’r holiadur hwn yn fodd o gasglu barn a gwybodaeth fydd yn ein helpu wrth gynllunio camau cyntaf y ganolfan.

A fyddech mor garedig â chymryd dwy funud i’n cynorthwyo drwy glicio ar y linc isod a chwblhau’r holiadur.

https://www.surveymonkey.com/r/henlyfrgell

03-06-2015

22-05-2015

Diwedd cwrs ‘Chwarae ac Iaith’ llwyddiannus!

Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod cwrs 6 wythnos – Chwarae ac Iaith, a llongyfarchiadau mawr i chi oll ar eich llwyddiant!

chwarae ac iaith

01-05-2015

Trip i’r Bae!

Fe fydd angen

 • dillad nos
 • bag ymolchi a thywel
 • set o ddillad ar gyfer Dydd Iau
 • treinars
 • siwmper/hoody gynnes
 • cot law ysgafn
 • pecyn bwyd a photel ddwr ar gyfer Dydd Mercher
 • dim mwy na’ £5 o arian gwario
 • unrhyw feddiginiaeth angenrheidiol / pwmp asthma

Ni fydd angen…

 • sach gysgu a gobennydd
 • ipods/ffonau symudol a deunydd personol gwerthfawr
 • gwisg ysgol

Dewch i’r ysgol fel arfer – fe fydd y bws yn gadael am 9.30a.m!

17-03-2015

Gweithgareddau’r Urdd – gwyliau’r Pasg

Am fwy o fanylion, cliciwch ar y linc – Gweithgareddau Pasg

12-03-2015

Taith Calan (grwp gwerin) dros Gymru

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y linc isod

Calan

10-03-2015

Clwb gwyliau Pasg Melin Gruffydd

Neges Ddwyieithog/Bilingual Message

CYNLLUNIAU HANNER TYMOR PASG/EASTER CARE SCHEMES

YSGOL MELIN GRUFFYDD – 8.30a.m – 5.30p.m – £20 y dydd./a day

Gwahanol Gweithgareddau/Different Activities

30/03/15 – 2/04/15

Dydd Llun/Monday – Gweithdy Gwyddoniaeth/Science Workshop
Dydd Mawrth/Tuesday – Gweithdy Reptiliad /Reptile Workshop
Dydd Mercher/Wednesday – Trip i Stadiwm y Mileniwm / Millennuim Stadium
Dydd Iau/Thursday –Sesiwn Coginio – Danteithion Pasg/Cooking Session –Easter Treats
7/04/15 – 10/04/15
Dydd Mawrth/Tuesday – Gweithdy Dawns/Dance Workshop
Dydd Mercher/Wednesday – Trip i Sw Bryste/Bristol Zoo
Dydd Iau/Thursday – Gweithdy Chwareon URDD/URDD Sport Workshop
Dydd Gwener/Friday – Helfa Drysor/Treasure Hunt

Amryw o weithgareddau eraill trwy’r wythnos yn cynnwys Helfa Wyau ,Gemau Bwrdd, Celf a Chrefft.Wii, Playstatipn,Siwtiau Sumo………….
A whole variety of activities during the week including Egg Hunt ,Board Games, Arts and Crafts, Wii,Playstation, Sumo Suits……………
Am fwy o wybodaeth cysylltwch /For more information contact – marirhys@mentercaerdydd.org 02920689888
http://www.mentercaerdydd.org/cy/page/gofal

04-03-2015

27-02-2015

Twmpath Cricc

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y linc – TWMPATH CRICC

22-02-2015