Ysgol Gymunedol

02-02-2016

Gweithdy Academi Berfformio Ieuenctid Cymru

Cynhelir gweithdy rhad ac am ddim gan yr Academi Berfformio dydd Sadwrn yma, 6 Chwefror, yng Nhapel Bethel, Rhiwbeina am 2pm.  Am ragor o wybodaeth ewch i’w tudalen Facebook nhw.

19-01-2016

18-12-2015

09-11-2015

Her Ddarllen 2015

Da iawn i pawb wnaeth cymerid rhan.

04-11-2015

Cyfarfod Digidol Plant 3/11/15

Aeth Arweinwyr digidol  Bl5 a 6 yr ysgol i ymweld ag Arweinwyr Digidol Ysgol Bryn Deri am Gyfarfod Digidol Plant a drefnwyd rhwng y ddwy ysgol.  Cafodd y disgyblion y cyfle i drafod ac arbrofi â thechnoleg megis Lego Mindstorm, Kodu, Scratch, Mindcraft, Raspberry Pis yn ogystal â chreu ffilm am eu profiadau gan ddefnyddio technoleg ‘Sgrin Werdd’ (Green Screen). Diolch i Ysgol Bryn Deri am gynnal y cyfarfod.

Lluniau

Fidio o’u profiadau

23-10-2015

19-10-2015

Diolchgarwch

imageDiolch am eich rhoddion hael heddiw.

09-10-2015

Gwasanaeth Diolchgarwch

Am fanylion pellach, cliciwch ar y linc – Ll Diolchgarwch

15-09-2015