Ysgol Gymunedol

07-11-2016

Cyfarfod Cyngor Ysgol ar y cyd!

rhannu-syniadau

Cyfarfod llwyddiannus rhwng Cyngor Ysgol Melin Gruffydd, Y Berllan Deg a Phencae! Digon o syniadau wrth gynllunio ar gyfer y flwyddyn!

21-10-2016

Casgliad diolchgarwch.

Annwyl Rieni a Ffrindiau,

Mae pobl ddigartre’ wedi cael sylw mawr yn y wasg yn ddiweddar ac wedi ysbrydoli nifer o’n disgyblion i annog Cyngor yr Ysgol i feddwl am gynorthwyo pobl mewn angen yn ein cymuned.

O ganlyniad, fel rhan o’n gwasanaeth Diolchgarwch, fe fyddwn yn casglu nwyddau glendid ar gyfer canolfan Huggard Caerdydd. Canolfan sydd yn cynorthwyo pobl ddigartre’ ein dinas.

Yn dilyn sgwrs gyda’r ganolfan, pwysleisiwyd mai nwyddau ymochi sydd angen fwyaf ar y ganolfan ar hyn o bryd. Gweler y manylion isod.

:Brwsys a phast dannedd, siampŵ, ‘gel’ cawod, offer eillio a diaroglyddion yn enwedig.

Gofynnwn yn garedig i chi  gyfrannu tuag at y casgliad wrth gasglu’r nwyddau erbyn Dydd Gwener, y 4ydd o Dachwedd. Mae modd gwneud cyfraniad ariannol yn lle, os hoffech wneud hynny.

Os am fwy o wybodaeth am y ganolfan, a’r gwaith sydd yn digwydd yno, gallwch ymweld â’r wefan isod.

http://www.huggard.org.uk/

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth

CYNGOR YSGOL MELIN GRUFFYDD

h

20-10-2016

Cynllun y Cyngor Ysgol

Dyma ein syniadau a’n cynllun ar gyfer eleni!

blaenoriaethau-cyngor-ysgol-mg-c

06-10-2016

30-09-2016

Y Cyfarfod 1af!

Croeso cynnes i aelodau newydd y Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco!

Ein prosiect 1af – ry’ ni’n casglu caeadon poteli llaeth plastig er mwyn cefnogi ymgyrch Sienna, 7 oed, o Ysgol gynradd Gabalfa, sy’n codi arian i elusen ‘End Polio Now’.

Diolch!

img_3447

16-09-2016

19-07-2016

Summer 2015 Care Scheme

Cynllun Gofal Haf 2016

Ysgol Melin Gruffydd 21/07 – 26/08 

8.30am – 5.30pm

£23 y diwrnod

Amserlen brysur yn cynnwys gweithdai ukulele, drymio, karate, reptiliaid, coginio, animeiddio cartwn,clocsio, crefftau, chwaraeon, yn ogystal a thripiau i’r traeth, Sw Noah’s Ark, Parc Margam, Fferm Cantref a llawer mwy….

Croeso i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6

I weld yr amserlen yn llawn ac i gofrestru ewch i  http://bit.ly/gofalhaf2016 

marirhys@mentercaerdydd.cymru 029 2068 9888

 

12-07-2016

Welcoming Parents to Melin Gruffydd’s Code Club

Croesawu Rhieni i Glwb Codio Melin Gruffydd 

08-07-2016

28-06-2016

County orchestras and ensemble

Yn dilyn clyweliadau yn ddiweddar, llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar gael eu dewis i gerddorfa’r sir –

Transitional Orchestra
Beca Davage
Gwenllian Boore

Foundation Orchestra
Gwenllian Boore
Milo Davies
Geraint Allsobrook
Ben Smith
Grace Reilly