Ysgol Gymunedol

01-02-2017

Clwb Criced Eglwys Newydd/Mynydd Bychan

yn croesawu cricedwyr ifanc, dewch i ymuno ag un o sesiynau dan do.

Cynhelir y sesiynau yn Neuadd Chwaraeon Ysgol Eglwys Newydd (Uchaf)

Sesiynau rhwydi dan 11 oed a dan 13 oed yn cael eu cynnal ar nos Wener

Dan 11 oed : 5:45-7pm

Dan 13 oed : 7-8pm

Dan 15 oed :  7-8pm

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Roger Coombs 07767 202410

31-01-2017

20-01-2017

19-01-2017

cariad@yrUrdd

urdd

Diwrnod gwisgo dillad Coch/Gwyn/Gwyrdd i’r ysgol! (peidiwch prynu dim byd newydd!)

Dewch a £1 i gefnogi’r urdd!

Diolch!

16-01-2017

01-12-2016

24-11-2016

CYLCHLYTHYR CYNGOR YSGOL MELIN GRUFFYDD

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth Cyngor Ysgol Melin Gruffydd!

  • cefnogi elusennau
  • dyddiadau pwysig
  • newyddion am bleidlais

cylchlythyr-tachwedd-november-newsletter

16-11-2016

“Na i Hiliaeth”

Pob lwc i ddisgyblion Melin Gruffydd wrth gymryd rhan yn ymgyrch Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cystadleuaeth creu poster / calendr. Dyma rai ohonynt!

na-i-hiliaeth

08-11-2016

Cystadleuaeth Awen yn y Llyfrgell!

Llongyfarchiadau i’r disgyblion hyn ar eu llwyddiant!

picture2

07-11-2016

Helpu Huggard!

Diolch am eich holl gyfraniadau!

helpwyr-huggard