Ysgol Gerddorol

24-05-2016

Brass exams

Llongyfarchiadau i’r plant canlynol ar eu llwyddiant yr yr arholiadau prês-

Caitlin Allan – Gradd 3 – Trwmped
Osian Roberts – Gradd 3 – Tenor Horn
Rhodri Allsobrook – Gradd 1 – Trwmped
William Parry – Gradd 2 – Trwmped
William Barry – Gradd 2 – Trwmped
Steffan Rayment – Gradd 4 – Trwmped

14-04-2016

Arholiadau Cerddoriaeth

Llongyfarchiadau i Grace Reilly a Catrin Powell am basio eu harholiadau Ffliwt – Gradd 1

10-03-2016

05-03-2016

Canlyniadau’r Eisteddfod Gylch

Cawsom ddiwrnod llwyddiannus iawn yn yr Eisteddfod Gylch heddi. Llongyfarhiadau mawr i’r plant a’r staff.

Canlyniadau

Unawd 3 a 4 = 1af Cadi Gwen Sandall, 2ail Anest James

Llefaru 3 a 4 = 1af Gwen Metcalfe, 3ydd Phoebe Williams

Deuawd = 3ydd Sara Mackie a Katie Anderson

Alan Werin = 2ail Cadi Gwen a 3ydd Hanna Boore

Llefaru 2 ac iau = 1af Tom Davies, 3ydd Tabitha Morgans

Unawd 5 a 6 = 1af Erin Jones

Grwp Llefaru = 1af MG

Parti Unsain = 1af MG

Llefaru 5 a 6 = 2ail Luned Evans

Cor = 1af MG

27-11-2015

Gwaith Cartref Bl 3

Dysgu geiriau ar gyfer y sioe Nadolig / Learn words for the Christmas concert

O Christmas tree!

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Thy leaves are so unchanging;

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Thy leaves are so unchanging;

Not only green when summer’s here, But also when ’tis cold and drear.

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Thy leaves are so unchanging!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, Nein auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

O goeden hardd, o goeden hardd! Dy olau gwyrdd sy’n pefrio.

O goeden hardd, o goeden hardd! Dy olau gwyrdd sy’n pefrio.

Yng nghanol rhewynt Gaeaf oer, Ar noson glaer, dan olau’r lloer,

O goeden hardd, o goeden hardd! Dy olau gwyrdd sy’n pefrio.

Nadolig Llawen i Chi Gyd

Brysiwch lawr y grisiau,, Syllwch ar bresantau,

Beic mawr coch ac aur, Doli ddel i Mair,

Teulu a pherthnasau a ffrindiau i gyd yn cwrdd,

Mae’r twrci ‘leni’n werth ei weld, eisteddwch wrth y bwrdd.

Cytgan:

Nadolig llawen i chi gyd,

I deulu mawr y byd,

Ynghanol swn y dathlu

A oes ‘na le i’r Iesu

Neu ydi’r llety’n llawn o hyd?

Brysiwch at ei breseb, Sylwch at ei wyneb,

Iesu faban Mair, Yn y gwely gwair

Doethion a Bugeiliaid Yn addoli yno ynghyd

Gadewch i ninnau fynd i’w weld A phlygu wrth ei grud.

11-09-2015

Cerddoriaeth

Llongyfarchiadau i’r plant canlynol ar eu llwyddiant –

Beca Davage – Gradd 2 – Telyn

Saran Jones – Gradd 1 – Telyn

Luned Evans – Gradd 1 – Telyn

Gwenllian Boore – Gradd 1 – Ffliwt

06-07-2015

Diolch i Mrs Wendy Owen

Hoffwn nodi bod Mrs Wendy Owen yn ein gadael ni ar ddiwedd y tymor ar ol deunaw mlynedd yn dysgu cello a cherdd cyffredinol i blant yr ysgol (ei diwrnod olaf fydd dydd Iau yma). Dymunwn yn dda iawn iddi i’r dyfodol a diolch yn fawr iawn am ei holl waith. Mae nifer fawr o blant wedi elwa o’i gwersi dros y blynyddoedd.  Diolch Mrs Owen!

20-04-2015

Arholiad Cello

Llongyfarchiadau mawr i Tomos Waddington am lwyddo yn ei arholiad Gradd 2 Cello.

17-03-2015

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Gylch

Cawsom ddiwrnod hynod o lwyddiannus yn yr Eisteddfod Gylch. Llongyfarchiadau mawr i’r holl blant a gynrychiolodd yr ysgol mor arbennig. Mae nifer fawr o’r plant yn cystadleu eto yn yr Eisteddfod Sir yng Nglantaf dydd Sadwrn – pob lwc iddynt hwy i gyd!!

Canlyniadau’r Eisteddfod Gylch

168: Unawd Bl 2 ac iau

2il      Mari Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Anest James Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

169: Unawd Bl 3 a 4

3ydd      CADI GWEN SANDALL Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

170: Unawd Bl 5 a 6

2il      Enfys Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Hanna Boore Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

171: Deuawd Bl 6 ac iau

1af      Erin a Katie Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Caitlin a Sara Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

175: Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)

1af      Parti Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

177: Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150)

2il      Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

178: Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)

1af      Parti Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

201: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau

3ydd      Cadi Gwen Sandall Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

206: Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau

1af      Elena Chapman Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Cadi Delyth Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

208: Unawd Piano Bl 6 ac iau

2il      Cadi Delyth Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

209: Unawd Pres Bl 6 ac iau

2il      Iestyn Thomas Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

286: Llefaru Unigol Bl 2 ac iau

1af      Miriam Rizzo Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

2il      Mari Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Liwsi Williams Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

288: Llefaru Unigol Bl 5 a 6

3ydd      Hanna Boore Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

289: Grwp Llefaru Bl 6 ac iau

1af      Grwp Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

353: Ymgom Bl 6 ac iau

1af      Grwp Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

04-03-2015