Ysgol Gerddorol

01-10-2017

Band y mis

Band mis Hydref yw Candelas.

24-09-2017

17-09-2017

10-09-2017

25-05-2017

01-03-2017

Trefniadau Eisteddfod Gylch 4/3/17

EISTEDDFOD GYLCH 17

Dyma’r trefniadau ar gyfer Eisteddfod Gylch yr Urdd, ar Ddydd Sadwrn 4/3/17, yn Ysgol Gyfun Glantaf.

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu!

03-02-2017

Arholiad Cerddoriaeth

Llongyfarchiadau i Catrin Davies – Gradd 2 telyn

14-12-2016

Caneuon Meithrin Tymor yr Hydref

Dyma 2 daflen o eiriau rhai o’r caneuon yr ydym wedi bod yn eu dysgu yn y dosbarth Meithrin y tymor hwn.
Mwynhewch y canu!

caneuon-yr-hydref

caneuon-y-nadolig

10-06-2016

Harp exam

Llongyfarchiadau i Ryan Jones ar basio ei arholiad telyn – Gradd 1. Da iawn ti Ryan!