Ysgol Garedig

09-10-2015

Gwasanaeth Diolchgarwch

Am fanylion pellach, cliciwch ar y linc – Ll Diolchgarwch

03-06-2015

20-05-2015

Apel Nepal

Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd y diwrnod myffti wythnos diwethaf. Casglwyd y swm arbennig o £503 i apel Nepal!

13-04-2015

17-03-2015

Ffwrwm Ffrindiau

Yn y gwasanaeth bore ‘ma, Cyngor Ysgol yn cyflwyno eu harwydd newydd ar gyfer y Ffwrwm Ffrindiau

Ffwrwm Ffrindiau

26-02-2015

11-02-2015

06-01-2015

Ffynnon Ddwr

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi noddi Ffynnon Ddwr yn Zimbabwe. Mae hyn o ganlyniad i’r berthynas rhwng yr ysgol ac Aquaid.

FFynnon ddwr Zimbabwe 001