Ysgol Garedig

20-06-2020

Elusen Noah’s Ark

Gwaith arbennig gan un o blant yr ysgol.
Great work from one of our pupils. Da iawn ti!
https://inyourarea.co.uk/news/eight-year-old-raises-hundreds-of-pounds-for-cardiff-childrens-hospital/
#IJ

19-11-2018

Ymweliad yr NSPCC

Am fwy o wybodaeth am ymweliad yr NSPCC, cliciwch y link – NSPCC

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

02-02-2018

12-01-2018

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Da iawn Tomi ac Ifan. Rydych yn siarad Cymraeg yn fendigedig, ac yn ffrindiau caredig. Mae Cyw yn dod i dreulio’r penwythnos gyda chi. Edrych ymlaen i gael yr hanes yr wythnos nesaf.

Ffrindiau Cyw – Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

08-12-2017

Diwrnod pyjamas

Mae dosbarthiadau Derbyn wedi cael diwrnod prysur heddiw yn darparu babi dol ar gyfer amser gwely, dylunio pyjamas lliwgar, darllen a chwarae yn y Tipi Tywyll a mwynhau siocled poeth a bisged. Da iawn chi!

16-11-2017

Wythnos gwrthfwlio Derbyn

Mae’r plant wedi ysgrifennu ar afalau yn egluro sut mae dangos caredigrwydd. Mae nhw hefyd wedi creu breichled cyfeillgarwch.

Ysgrifennu brawddeg ‘sut I fod yn bare dig’

Creu breichled cyfeillgarwch

15-11-2017