Ysgol ECO

30-09-2016

Y Cyfarfod 1af!

Croeso cynnes i aelodau newydd y Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco!

Ein prosiect 1af – ry’ ni’n casglu caeadon poteli llaeth plastig er mwyn cefnogi ymgyrch Sienna, 7 oed, o Ysgol gynradd Gabalfa, sy’n codi arian i elusen ‘End Polio Now’.

Diolch!

img_3447

23-09-2016

Cyffro’r Etholiadau!

Ar ôl diwrnod o bleidleisio a chyffro, dyma ganlyniadau’r Etholiadau-roedd y canlyniadau yn agos iawn ac roedd ambell un cyfartal!

Llongyfarchiadau i’r aelodau newydd a phob lwc iddynt!

CYNGOR YSGOL 2016-17                            CYNGOR ECO 2016-17

2A          Cai Dafydd                                                  Joseff Evans

2HW     Tom Davies                                                 Gethin Williams

3W        Orla Barton                                                 Gwen Evans

3LLD   Genevieve Miles                                          Matilda Cohen

4A        Anest James                                                 Thomas Howe

4E        Seth Nicholls                                                Ethan Hanigan

5D       Phoebe Williams                                          Gruff Maher

5J       Esther Woolley                                              Tom Cadman a Milo Davies

6R      Gwenllian Boore a Henry Nicholls            Michael Davies

6L      Lola Keogh                                                      Dewi Prydderch

09-09-2016

Etholiadau Cyngor Ysgol ac Eco 23/9/16

GWAITH CARTREF CYMRAEG Bl2-6

(Welsh Homework)

Paratoi cyflwyniad byr ar gyfer ymgeisio i fod yn aelod o Gyngor Ysgol neu Gyngor Eco Melin Gruffydd.

(To prepare a short presentation that outlines reasons for wanting to be considered for a place on the School or Eco Council. This should include, personal reasons, personal skills and new ideas.)

Cofiwch gynnwys gwybodaeth am

-eich rhesymau dros ymgeisio

-eich sgiliau personol

-eich syniadau ar gyfer y Cyngor

Pob lwc!

14-07-2016

Summer Cycling Course

Cwrs Beicio

15-06-2016

Yr 3 Homework 13/6/16

celt

Gwaith cartref Bl 3 Homework

16/6/16

Fel rhan o’n thema newydd rydym yn mynd i fod yn astudio patrymau Celtaidd yn ein gwaith celf ac yn dylunio a gwneud tarian Geltaidd, sy’n arddangos patrwm Celtaidd. Ewch ati i gasglu rhai o’r adnoddau isod er mwyn eu  defnyddio yn ein tasg Dylunio a Thechnoleg

  • Cortyn o drwch amrywiol
  • Darn o gardfwrdd cryf (dim mwy na’ maint A3)
  • Topiau poteli plastig
  • Gemau plastig
  • Platiau papur

Cofiwch, nid oes angen casglu pob un o’r rhain gan y byddwn yn rhannu’r adnoddau, a does dim angen prynu pethau newydd. Galwch ail ddefnyddio neu ail gylchu pethau sydd gennych yn barod / pethau sydd ddim angen arnoch mwyaf. Diolch!

28-04-2016

Gwaith Cartref Bl 3 28/4/16

Defnyddiwch y poster hwn i’ch helpu i adnabod adar yn yr ardd!

bird_identification

24-03-2016

Big Pedal 2016 18 -29 Ebrill

Big Pedal 2016 Cymraeg

Clciwch y ddolen am ragor o wybodaeth

22-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 22.05.2015

Y Wobr Werdd (Dosbarth 3W - 22.05.2015)Llongyfarchiadau i ddosbarth 3W ar ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 120g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 22.05.2015)

21-05-2015

‘Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff’- Cyngor Eco

Dyma linc i wefan ‘Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff’ sydd yn rhoi cyngor i chi ar sut i leihau eich gwastraff bwyd:

http://wales.lovefoodhatewaste.com/cy

Mae’r Cyngor Eco yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn ceisio lleihau ar ein gwastraff bwyd yn yr ysgol.

20-05-2015

Gwaith Cartref Blwyddyn 6 20/05/15

Ewch i ymwled a’n tudalen Padlet diweddaraf trwy gopio a phastio’r cyfeiriad URL isod i’ch blwch cyfeiriad gwefannau ar eich cyfrifiadur. Unwaith yno, ychwanegwch gwestiwn yr hoffech gael wedi ei ateb tra ar ein trip i Blas tan y Bwlch. Mwynhewch!

Dosbarth Mr Richardson:

<iframe src=’//padlet.com/embed/og53t7vl97kv’ frameborder=’0′ width=’100%’ height=’480px’ style=’padding:0;margin:0;border:none’></iframe><div style=’border-top:2px solid #a7d23a;padding:8px;margin:0;font-size:12px;text-align:right’><a href=’http://padlet.com’ style=’color:#41555f;text-decoration:none’>Created with Padlet<img valign=’middle’ style=’margin:0 0 0 10px;padding:0;border:none;width:16px;height:16px’ src=’http://padlet.com/favicon.ico’></a></div>

Dosbarth Mrs Lloyd:

<iframe src=’//padlet.com/embed/l1fqhx90ciqw’ frameborder=’0′ width=’100%’ height=’480px’ style=’padding:0;margin:0;border:none’></iframe><div style=’border-top:2px solid #a7d23a;padding:8px;margin:0;font-size:12px;text-align:right’><a href=’http://padlet.com’ style=’color:#41555f;text-decoration:none’>Created with Padlet<img valign=’middle’ style=’margin:0 0 0 10px;padding:0;border:none;width:16px;height:16px’ src=’http://padlet.com/favicon.ico’></a></div>