Ysgol ECO

15-05-2019

10-05-2018

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

16-11-2017

22-09-2017

10-05-2017

Cwrs Beicio

Oblegid y galw uchel am lefydd ar y cwrs beicio ym mis Mai, mae sesiynau ychwanegol ar gael.

Gweler yr amseroedd ychwanegol.Poster Mai 2017

27-01-2017

18-01-2017

Clwb Garddio i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2

Ar ddydd Iau 26ain o Ionawr fe fyddem yn dechrau clwb garddio newydd i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2. Fel rhan o’r clwb garddio fe fydd y disgyblion yn cael y cyfle i wneud amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys; paratoi bocsys garddio, plannu gardd synhwyraidd a thyfu ffrwythau a llysiau.

Bydd y clwb ar ôl ysgol bob nos Iau, tan 4.30 yh.

Gan y byddem mas yn yr awyr agored, gan amlaf, efallai fydd yn syniad i’ch plentyn ddod ag esgidiau glaw i wisgo (ond nid yw hyn yn angenrheidiol).

Diolch yn fawr,
Miss Milward (Athrawes Dosbarth Derbyn)
Mrs Dwyer

25-11-2016

24-11-2016

CYLCHLYTHYR CYNGOR YSGOL MELIN GRUFFYDD

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth Cyngor Ysgol Melin Gruffydd!

  • cefnogi elusennau
  • dyddiadau pwysig
  • newyddion am bleidlais

cylchlythyr-tachwedd-november-newsletter