Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

25-03-2016

Clwb Sphero – Blynyddoedd 5 a 6

Cliciwch ar y linc i gael mwy o wybodaeth am ein Clwb Sphero newydd i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 – Sphero Bl 5 a 6

Clwb Minecraft – Blynyddoedd 3 a 4

Cliciwch ar y linc i gael mwy o wybodaeth am ein Clwb Minecraft newydd i ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 4 –Minecraft Bl 3 a 4

10-03-2016

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 10.03.2016

Gwaith cartref yr wythnos yma yw:

* Geiriau sillafu Saesneg

* I gadw dyddiadur dyddiol am yr hyn rydych yn bwyta. Cofiwch gynnwys brecwast, cinio, swper a byrbrydau. Cynlluniwch dabl i gofnodi’r wybodaeth yn eich llyfrau gwaith cartref. Bydd y cofnodion yn ddefnyddiol ar gyfer ein gwersi thema y tymor yma.

Beth am ddefnyddio J2e (J2e5) i greu tabl? Edrychwch ar y fidio yma am eglurhad o’r camau.

Diolch

25-02-2016

Bl4- Gwaith Cartref – J2vote

Eich gwaith cartref yr wythnos hon…

– I gynllunio a chreu cwis ar y thema bwyd/ Gourmet Byd Eang gan ddefnyddio J2vote ar Hwb

– Dysgu geirfa sillafu Saesneg (contraction apostraphes)

– Dysgu patrymau phonics

Am fanylion pellach, gwyliwch y fidio yma am esboniad syml o’r camau.

23-02-2016

09-02-2016

14-01-2016