Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

11-07-2016

01-07-2016

22-06-2016

10-06-2016

Clwb Codio i flynyddoedd 4, 5 a 6

Clwb codio i flynyddoedd 4, 5 a 6 yn ail-ddechrau ar 16.6.16

Manylion cofrestru

Os modd cael nodyn (gan gynnwys rhif cyswllt)  i gadarnhau eich bod yn rhoi caniatad i’ch plentyn gerdded adref/ mynd gyda ffrind neu yn mynd i’r Clwb Carco o.g.ydd? Diolch

24-05-2016

E-safety training for parents – Dr Sangeet Bhullar

Diolch yn fawr i’r rhieni a ddaeth i’r sesiwn e-ddiogelwch gyda Sangeet Bhullar pnawn ma.

Sangeet1Sangeet2Sangeet3

26-04-2016

Dioglewch y We – cyfryngau cyhoeddus

Annwyl Rieni /Warchodwyr

Mae wedi dod i’n sylw bod rhai o ddisgyblion hŷn yr ysgol wedi bod yn anghwrtais iawn i eraill ar rwydweithiau cymdeithasol, megis Instagram ac o ganlyniad, wedi peri gofid a diflastod iddynt.
Er bod hyn wedi digwydd y tu allan i’r ysgol, hoffwn gymryd y cyfle hwn i bwysleisio bod hyn yn hollol annerbyniol ac i ofyn am eich cefnogaeth wrth ddelio â’r mater. A fyddech mor garedig â thrafod y mater gyda’ch plentyn, gan sicrhau defnydd diogel a chyfrifol o’r we a rhwydweithiau cymdeithasol, gan annog trafodaeth agored ynghylch canlyniadau camddefnydd o’r we ac os oes rhywbeth yn eu poeni?
Fe fydd Dr Sangeet Buhllar (Wisekids) yn cynnal sesiwn i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 ynghylch materion e-ddiogelwch ac yn cynnig sesiwn i rieni ar Nos Lun 23/5/16 am 3.30pm. Mae heddwas yr ysgol hefyd yn bwriadu trafod rheolau yn ymwneud â chyfryngau cymdeithasol gyda’r disgyblion, fel rhan o’n gwersi e-ddiogelwch.

21-04-2016

Bl5 a 6- Clwb Sphero

Dysgu fel mae rheoli ‘Sphero’  

Sphero 20.4.16

25-03-2016

Clwb Codio – Blynyddoedd 5 a 6

Ciciwch ar y linc i gael gwybodaeth am ein Clwb Codio i Flynyddoedd 5 a 6 – Clwb Codio Bl5 a 6