Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

18-07-2016

17-07-2016

14-07-2016

Last session of Minecraft Club (Friday Club) will be on 15.7.16

Sesiwn olaf o Glwb Minecraft (Clwb Dydd Gwener) ar 15.7.16

Diolch

13-07-2016

Code Club Yrs 4,5 and 6

Clwb Codio olaf nos yfory (Dydd Iau 14.7.16) 

12-07-2016

Welcoming Parents to Melin Gruffydd’s Code Club

Croesawu Rhieni i Glwb Codio Melin Gruffydd 

11-07-2016