Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

23-01-2017

10-01-2017

Clwb Codio Bl 5 a 6 (Tymor y Gwanwyn 1)

Clwb Codio i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 (Tymor y Gwanwyn 1)

Pryd?: Ar nos Iau (12/1/17- 16/2/17)

Amser: 15:30 tan 16:30

Lleoliad: Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Pris: Am ddim

Cofrestrwch yma am e-docyn

04-01-2017

15-12-2016

08-12-2016

Cystadleuaeth- Dylunio Logo Diogelwch ar Lein (dwyieithog)

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn cael ei gynnal ar 7fed o Chwefror 2017 ac mae gennym her newydd i chi. Hoffwn i chi greu logo newydd ynghylch diogelwch ar-lein yng Nghymru.

Dyddiad cau 12.12.16

10-11-2016

03-11-2016

Arweinwyr Digidol 2016-17

Llongyfarchiadau i’r canlynol am gael eu dewis fel Arweinwyr Digidol ar gyfer 2016 – 2017.

BL 5D Twm R

Beca D

BL 5J Efa D

Ocean L

Bl 6L Ifan Jones

Harry TB

Osian A

Martha B

Bl 6R Gabriel W

Lily J

Harri B (Yn lle Michael D)

Gethin O’S

06-10-2016

Bl5 a 6- Clwb Codio (Tymor yr Hydref)

Clwb Codio Bl5 a 6 (Tymor yr Hydref)

Mi fydd Clwb Codio Bl5 a 5 yn dechrau ar ol hanner tymor.

Manylion cofrestru

Clwb Codio i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 (am ddim)

Pryd?: Ar nos Iau      (3/11/16 tan 08/12/16)

Amser: 15:30yp tan 16:30yp (Man casglu- Derbynfa yr ysgol)

Lleoliad: Ystafell TGCh yr ysgol

Pris: Am ddim

Trefniadau diwedd y Clwb Codio- A fyddech mor a garedig ag ysgrifennu nodyn (gan gynnwys rhif cyswllt)  i gadarnhau eich bod yn rhoi caniatad i’ch plentyn gerdded adref/ mynd gyda ffrind neu yn mynd i’r Clwb Carco o.g.ydd?

Diolch 

Miss Arnott a Mrs Eldridge

Bl5 a 6- Ymgeisiwch i fod yn Arweinwydd Digidol!

Os hoffech ymgeisio i fod yn Arweinydd Digidol, mi fydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Llun 10.10.16. Am fanylion pellach, dewch i wrando ar y cyflwyniad yn yr ystafell tgch am 3 o’r gloch ar y 6.6.16

13-09-2016