Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

06-02-2017

Bl4- Ymgorffori a gwella ar sgiliau ymchwil

Disgyblion Bl4 yn defnyddio Encyclopedia Brittanica ar HWB i chwilio am thema/ pwnc o wahanol wefannau ar gyfer dibynadwyedd, cywirdeb a hygrededd gwybodaeth a sut i nodi materion e-ddiogelwch/ ffynonellau annibynadwy.

15538182_1213066528730298_1722289964529483776_n

Clwb Codio- Defnyddio Lego We Do i ddeall effaith newid newidyn

Disgyblion Clwb Codio yn defnyddio Lego We Do i ddeall sut y mae newid un newidyn yn effeithio ar newidyn arall mewn modelau neu efelychiadau.

15802346_1107664686009231_5562982443692064768_n

#tgchMG#FfCDMG #LegoWeDo #Rhaglennu

HMS- Hyfforddiant Lego Storymaker

16124114_776061615879067_1200465894925402112_nHyfforddiant Lego Storymaker

16124114_776061615879067_1200465894925402112_n

#tgchMG #FfCDMG #LlythrenneddMG @biglearningcompany

Clwb Codio- Gwirfoddolwr newydd Clwb Codio

Screen Shot 2017-02-05 at 11.10.00#GwirfoddolwrCodeClub #tgchMG#Diolch #FfCD

02-02-2017

Bl4 – Gwaith Cartref 02/02/17

Gwaith Cartref yr wythnos hon yw;

Mae hi’n ”Ddiwrnod defnyddio’r We yn ddiogel ar 7.2.17. O ganlyniad hoffwn i chi baratoi ar gyfer dadl ar y testun ‘defnydd o dechnoleg o’n cwmpas’ . Mi fydd angen darllen y darn ‘Ffonau symudol yn yr ysgol gynradd’, ystyried y datganiadau a dechrau mynegi eich barn amdanynt. Cofiwch ddefnyddio’r pecyn wybodaeth sydd yn eich llyfrau gwaith cartref i’ch helpu!

Mi fydd angen i chi gwblhau’r canlynol hefyd:

– Dysgu a chwblhau gweithgareddau ‘Phonics’

– Dysgu geiriau  Sillafu Saesneg

Diolch

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag e-ddiogelwch ewch i ardal e-ddiogelwch ar wefan yr ysgol.

31-01-2017

25-01-2017

Big Learning Company yn cynnal cwrs DDP ar y defnydd o Lego WeDo ar lawr y dosbarth

Lego We Do HWBLego We Do HWN (2)                                                C2nXk70XcAE5GCE

23-01-2017

Bl4E- Padlet Cestyll Cymru

https://padlet.com/eldrigec/4E201617cestylladreigiau