Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

31-03-2017

17-03-2017

Her ‘Cadw’n Iach’ Clwb Codio wedi ei chwblhau!

Da iawn chi am ddatrys yr her! Llwyddoch i gynhyrchu oriawr a oedd yn cyfrich camau wrth i chi redeg o gwmpas y buarth! Gwych!

17-02-2017

Her Clwb Codio!

Her Clwb Codio!

Annwyl Aelodau Clwb Codio MG,

A fedrwch chi ein helpu drwy ddatrys ein problem? Pwyswch yma ac yna mewngofnodwch i wefan HWB  (Ardal Clwb Codio) am fanylion pellach!

Diolch,

Mrs Eldridge and Miss Arnott

microbit-2

13-02-2017

07-02-2017

5D ar ddiwrnod ‘Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy diogel’

diogelwch diogelwch2

diogelwch3

Bu 5D yn brysur yn ysgrifennu sgriptiau ynglŷn â pheryglon seibrfwlian er mwyn codi ymwybyddiaeth o sut i fod yn fwy gofalus ar y we. Yna aethant ati i ffilmio gan ddefnyddio app iMovie. Er bod pawb wedi cael llawer o hwyl, gobeithio bod pawb wedi dysgu sut mae gwarchod eu hunain ar lein.

Diwrnod e-ddiogelwch!

Diwrnod diogelwch ar y we!
Pecyn Clwstwr e-ddiogelwch ar y ffordd heddiw! Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth a dychwelwch y daflen wedi ei arwyddo os gwelwch yn dda.

Cewch hyd i gopïau electronig ar y wefan, ynghyd a rhestr o wefannau defnyddiol.

Ewch i adran ‘Gwybodaeth i Rieni’  a dewis ‘tab’ e-ddiogelwch.

Diolch!

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel- Chwefror 7fed, 2017

photoshop-image-isd-17

Fel rhan o ddathlu ‘Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017‘, beth am gael golwg ar yr adnoddau sydd ar gael i chi fel rhieni a gofalwyr ar ein hardal E-ddiogelwch ar Wefan yr Ysgol?

06-02-2017