Ysgol Dechnoleg Gwybodaeth

09-04-2019

Ydych yn profi problemau gyda Xpressions?

Ask parents with the notifications issue with Xpressions to try logging-out of the app as described below and then remove the app and install it again on their mobile device making sure they accept the group permissions during installation, this should help with the push notifications issue – we have a guide for this issue on our Parents support site at the link: http://parents.groupcall.com/i-am-not-getting-notifications/

To log-out tap on the 3 bars at the top-left of the screen then tap on Settings and on the next screen tap on ‘Remove my Xpressions Account’ and then on Logout. Once logged-out and the app is installed please log-in again.

,

14-06-2018

19-04-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 19.04.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 19.04.18:

 • Creu cwis ar lein gan ddefnyddio j2Vote ar Hwb – defnyddiwch j2Vote er mwyn creu ‘cwis’ am fwydydd i’ch ffrind – mwy o fanylion yn y llyfr gwaith cartref.

Erbyn: 24.04.18

Diolch

01-02-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 01.02.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 01.02.18:

 • I barhau i ddysgu’r darn llefaru ar gyfer yr Eisteddfod.
 • I ddysgu’r geiriau sillafu ar gyfer y prawf sillafu ar Ddydd Mawrth (06.02.18)
 • I greu pwerbwynt am un o gestyll Cymru (trwy gyfrwng y Gymraeg) – mwy o wybodaeth isod – erbyn 13.02.18

Fel rhan o waith y thema ‘Cestyll a Dreigiau’, rydym wrthi yn edrych ar agweddau o gestyll Cymru.

Rydym yn awyddus i chi gwblhau cyflwyniad llafar (2-3 munud) ar un o gestyll Cymru. Mi fydd angen i chi ymchwilio, casglu a chrynhoi gwybodaeth a chyflwyno’r wybodaeth ar un o gestyll Cymru i weddill y dosbarth. Mi fydd y cyflwyniad yn cael ei gyflwyno ar lafar a mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw gyfrwng i’ch helpu e.e pŵer bwynt, keynote neu unrhyw ffordd arall sy’n briodol. Eich sgiliau cyflwyno a siarad sydd bwysicaf felly cofiwch ymarfer a chadwch e’n syml! Mi fydd angen y cyflwyniad i fod yn Gymraeg!

Meini prawf llwyddiant ar gyfer y dasg:

–  Gwaith ymchwil (Llyfrgell, pamffledi, Padlet y dosbarth neu’r We*)

–  Defnyddio delweddau, graffiau a/ neu dyluniadau sy’n berthnasol.

–  Rhowch reswm am eich dewisiadau. (Mynegi barn)

–  Siarad yn glir ac yn uchel

–  Defnyddio iaith ffurfiol a graenus.

Beth i gynnwys?

 • Dyddiad adeiladwyd/ Cyfnod hanesyddol
 • Pwy adeiladodd y Castell?/ Pwy oedd yn byw yno?
 • Lleoliad y Castell?
 • Math o gastell (Mwnt a Beili neu Tomen a Beili/ Castell Cyd-ganol/ Castell amddiffynfa gylch)?
 • Nodweddion- Ffos/ Porthcwlis/ Muriau/ Tyrrau/ Pont godi/
 • Allan o ba ddeunydd adeiladwyd y castell?
 • Unrhyw wybodaeth arall

Dyma restr o wefannau defnyddiol i chi

VisitWales.com http://www.visitwales.com/things-to-do/attractions/castles-heritage/castles

WelshCastles.co.uk http://www.welsh-castles.co.uk/#

BBC- History- Castles http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/castles.shtml

Ancientfortresses.org- http://www.ancientfortresses.org/welsh-castles.htm

The schoolrun.com http://www.theschoolrun.com/homework-help/castles

Sut i arbed gwaith?

 • Mae croeso i chi ddefnyddio gwefan HWB i arbed y gwaith
 • Ebostiwch e i’ch cyfrif e-bost hwb
 • Argraffu’r gwaith yn barod i wenud eich cyflwyniad

*Diogelwch ar y we

Cofiwch ofyn am ganiatad oedolyn cyn defnyddio’r we a defnydiwch y gwefannau uchod i’ch helpu. Mae llu o wybodaeth am e-ddiogelwch i rieni a phlant ar wefan yr ysgol http://www.ygmg.com/en/gwybodaeth/gwefannau-diddorol/

Diolch a mwynhewch!!!

12-01-2018

20-12-2017

06-12-2017

22-11-2017

Ffilmio a chreu adnoddau ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

South West Grid for Learning yn ffilmio a chreu adnoddau gyda’r arweinwyr digidol a rhai o ddisgyblion Bl6 fel rhan o baratoadau dathlu  Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel ar Chwefror 6ed, 2018.

Ffilmio- DDRhyFD 2018/ SID 2018

07-11-2017

Gwaith Cartref – Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

                         Gwaith Cartref– E-Ddiogelwch                  

Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 

 Erbyn   24/11/17 

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn cael ei gynnal ar Chwefror 2018, a bydd yn defnyddio’r slogan Creucysylltu a rhannu parch’. 

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn ddiwrnod byd-eang o ddathlu’r cyfleoedd sydd gan y rhyngrwyd i’w cynnig, ac mae’n ddiwrnod i drafod y ffordd mae’r rhyngrwyd yn effeithio ar bawb, o blant a phobl ifanc i genedlaethau hŷn. 

Beth mae’r gystadleuaeth yn 2018 yn ei olygu? 

Mae cystadleuaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn gofyn i blant a phobl ifanc archwilio sut mae bod ar-lein yn gwneud iddynt deimlo, a hynny mewn un o bedwar categori: 

 • Geiriau  
 • Ffilm  
 • Cerddoriaeth  
 • Celf 

Mae’n rhaid i’r hyn rydych chi wedi’i greu fod yn waith gwreiddiol o’r dechrau i’r diwedd. Gall y gwaith gael ei gyflwyno’n Gymraeg, yn Saesneg neu yn y ddwy iaith.
 

Syniadau ar gyfer y gystadleuaeth 

Byddwch mor greadigol, dyfeisgar, gwreiddiol ac agored ag y dymunwch – a defnyddiwch gerdd, ffilm fer, darn o gerddoriaeth neu baentiad i geisio dangos sut rydych chi’n teimlo weithiau pan fyddwch yn chwarae gemau, yn siarad â ffrindiau neu’n gwylio fideos ar-lein. Dyma rai syniadau ar gyfer y categorïau gwahanol: 

Geiriau –  cerdd neu stori fer. (Uchafswm o 500 gair) 

Ffilm – Y spielberg nesaf? Gallech gyflwyno animeiddiad, rhywbeth rydych wedi’i ffilmio ar eich ffôn eich neu ffil, rydych wedi’i gwneud gyda’ch ffrindiau.  (Hyd at munud) 

Cerddoriaeth – Darpar Adele? Gallech ysgrifennu a pherfformio cân, rap neu’ch darn cerddoriaeth eich hun (Hyd at munud) 

Celf – Gallech gyflwyno paentiad, braslun, collage neu stribed comig rydych wedi’i greu. 

26-10-2017