Newyddion

21-01-2015

Amserlen allgyrsiol 2015

Amserlen allgyrsiol 2015 – cliciwch ar linc – Amserlen allgyrsiol 2015

19-01-2015

Cleddyfaeth

Llongyfarchiadau mawr i Rhodri Boore a ddaeth yn 3ydd yng Nghystadleuaeth Cleddyfaeth Cymru dan 10 dros y penwythnos.

16-01-2015

Presenoldeb 12-16 Ionawr 2015

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 97.7%
Blwyddyn 6R 96.9%
Blwyddyn 5D 99.6%
Blwyddyn 5J 97.2%
Blwyddyn 4A 98%
Blwyddyn 4aI 96.8%
Blwyddyn 3R 95.5%
Blwyddyn 3W 99.3%
Blwyddyn 2HW 98.7%
***Blwyddyn 2M 100%
Blwyddyn 1LLJ 99.3%
Blwyddyn 1R 97.7%
Derbyn DLl 99.7%
Derbyn L 95.9%
Meithrin am 98.1%
Meithrin pm 95.6%
Cyfanswm / Total 97.9%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

13-01-2015

Apwyntiadau meddygol

I’ch atgoffa: Dylid ceisio sicrhau fod apwyntiadau meddygol disgyblion, lle’n bosibl, yn cael eu trefnu ar gyfer cyn neu ar ol ysgol. Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad gyda hyn. Diolch.

09-01-2015

Presenoldeb 5/1/15 – 9/1/15

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98%
Blwyddyn 6R 99%
***Blwyddyn 5D 100%
Blwyddyn 5J 97.2%
***Blwyddyn 4A 100%
Blwyddyn 4aI 99.3%
Blwyddyn 3R 97.9%
Blwyddyn 3W 99%
Blwyddyn 2HW 98.7%
Blwyddyn 2M 98%
Blwyddyn 1LLJ 97.7%
Blwyddyn 1R 98.3%
Derbyn DLl 95.2%
***Derbyn L 100%
Meithrin am 97.5%
Meithrin pm 95%
Cyfanswm / Total 98.3%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

06-01-2015

Ffynnon Ddwr

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi noddi Ffynnon Ddwr yn Zimbabwe. Mae hyn o ganlyniad i’r berthynas rhwng yr ysgol ac Aquaid.

FFynnon ddwr Zimbabwe 001

Hylendid bwyd

Yn dilyn arolwg allanol, mae cegin a ffreutur yr ysgol wedi derbyn sgor Hylendid bwyd o 5 – y gradd uchaf posib.

Sgor Hylendid Bwyd

05-01-2015

19-12-2014

Presenoldeb Tymor yr Hydref

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 97.8%
Blwyddyn 6R 98.2%
Blwyddyn 5D 96.8%
Blwyddyn 5J 97.1%
Blwyddyn 4A 97.6%
Blwyddyn 4aI 96.7%
Blwyddyn 3R 98.6%
Blwyddyn 3W 97.2%
*Blwyddyn 2HW 98.7%
Blwyddyn 2M 96.4%
Blwyddyn 1LLJ 96.7%
Blwyddyn 1R 97.0%
Derbyn DLl 96.4%
Derbyn L 97.2%
Meithrin am 94.8%
Meithrin pm 95.9%
Cyfanswm / Total 97.2%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

Presenoldeb 15/12/14 – 19/12/14

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 96.7%
Blwyddyn 6R 98.6%
Blwyddyn 5D 90.0%
Blwyddyn 5J 87.9%
Blwyddyn 4A 92.3%
Blwyddyn 4aI 93.2%
Blwyddyn 3R 97.6%
Blwyddyn 3W 94.8%
***Blwyddyn 2HW 100.0%
Blwyddyn 2M 97.0%
Blwyddyn 1LLJ 92.3%
Blwyddyn 1R 98.0%
Derbyn DLl 95.5%
Derbyn L 97.6%
Meithrin am 97.4%
Meithrin pm 91.3%
Cyfanswm / Total 95.1%
Targed yr ysgol / School target 97.2%