Newyddion

13-04-2015

26-03-2015

Cynnydd mewn pris Cinio Ysgol (£2.20 y dydd)

Arian Cinio

  • Mae pris cinio Ysgol yn cynyddu i £2.20 y dydd/£11 yr wythnos ar ôl y Pasg
  • Mae modd i chi dalu yn wythnosol/pob hanner tymor
  • Gellir talu am y plentyn/teulu
  • Gwnewch sieciau yn daladwy i Cyngor Sir Caerdydd (C.S.C)
  • Gofynnwn yn garedig i chi roi y taliad mewn amlen. Nodwch Cinio Ysgol, enw a dosbarth y plentyn a’r swm

29 diwrnod yn Hanner Tymor y Gwanwyn

29 x £2.20 = £63.80

Os bydd salwch neu ymweliad Ysgol yn digwydd mae modd cario drosodd y credydau yma ar gyfer yr hanner tymor nesaf

Presenoldeb 23 – 26 Mawrth 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 94.2%
Blwyddyn 6R 96.9%
Blwyddyn 5D 96.3%
Blwyddyn 5J 97%
Blwyddyn 4A 94.2%
Blwyddyn 4aI 99.2%
Blwyddyn 3R 91.1%
Blwyddyn 3W 96.6%
Blwyddyn 2HW 95.8%
Blwyddyn 2M 97.8%
Blwyddyn 1LLJ 93.8%
Blwyddyn 1R 97.5%
Derbyn DLl 95.2%
Derbyn L 96.6%
Meithrin am 97.7%
Meithrin pm 95.3%
Cyfanswm / Total 95.9%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

23-03-2015

Pyst pel rwyd

Diolch yn fawr i’r Gymdeithas Rieni am y pyst pel rwyd newydd!

Pyst pel rwyd newydd

20-03-2015

Presenoldeb 16-20 Mawrth 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 97.5%
Blwyddyn 6R 98.1%
Blwyddyn 5D 97.3%
Blwyddyn 5J 97.1%
Blwyddyn 4A 97.5%
Blwyddyn 4aI 96.9%
Blwyddyn 3R 97.7%
Blwyddyn 3W 97.6%
Blwyddyn 2HW 98.2%
Blwyddyn 2M 97.2%
Blwyddyn 1LLJ 97.1%
Blwyddyn 1R 97.1%
Derbyn DLl 96.1%
Derbyn L 96.9%
Meithrin am 95.9%
Meithrin pm 95.3%
Cyfanswm / Total 97.2%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

Holiadur Rhieni

Mae eich barn yn bwysig i ni!

Mae’r holiadur diweddaraf i rieni yn awr yn fyw ar y wefan yma – adran Gwybodaeth i Rieni.

Y maes o dan sylw tro hyn yw Gwaith Cartref.

19-03-2015

17-03-2015

Gweithgareddau’r Urdd – gwyliau’r Pasg

Am fwy o fanylion, cliciwch ar y linc – Gweithgareddau Pasg

Ffwrwm Ffrindiau

Yn y gwasanaeth bore ‘ma, Cyngor Ysgol yn cyflwyno eu harwydd newydd ar gyfer y Ffwrwm Ffrindiau

Ffwrwm Ffrindiau

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Gylch

Cawsom ddiwrnod hynod o lwyddiannus yn yr Eisteddfod Gylch. Llongyfarchiadau mawr i’r holl blant a gynrychiolodd yr ysgol mor arbennig. Mae nifer fawr o’r plant yn cystadleu eto yn yr Eisteddfod Sir yng Nglantaf dydd Sadwrn – pob lwc iddynt hwy i gyd!!

Canlyniadau’r Eisteddfod Gylch

168: Unawd Bl 2 ac iau

2il      Mari Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Anest James Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

169: Unawd Bl 3 a 4

3ydd      CADI GWEN SANDALL Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

170: Unawd Bl 5 a 6

2il      Enfys Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Hanna Boore Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

171: Deuawd Bl 6 ac iau

1af      Erin a Katie Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Caitlin a Sara Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

175: Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)

1af      Parti Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

177: Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150)

2il      Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

178: Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)

1af      Parti Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

201: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau

3ydd      Cadi Gwen Sandall Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

206: Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau

1af      Elena Chapman Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Cadi Delyth Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

208: Unawd Piano Bl 6 ac iau

2il      Cadi Delyth Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

209: Unawd Pres Bl 6 ac iau

2il      Iestyn Thomas Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

286: Llefaru Unigol Bl 2 ac iau

1af      Miriam Rizzo Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

2il      Mari Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Liwsi Williams Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

288: Llefaru Unigol Bl 5 a 6

3ydd      Hanna Boore Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

289: Grwp Llefaru Bl 6 ac iau

1af      Grwp Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

353: Ymgom Bl 6 ac iau

1af      Grwp Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd