Blwyddyn 5E

Athrawes: Mrs Bethan Evans

Ardal HWB y dosbarth

Lluniau Bl5E 2017-18

Bl5E 2017-18

Rwyf wedi bod yn rhan o staff yr ysgol ers saith mlynedd. Rwyf yn ynddiddori mewn nifer o bynciau ond yn bennaf Technoleg Gwybodaeth a Daearyddiaeth. Rwyf yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth/E-ddysgu yn yr ysgol ac yn arwain y Clwb Codio ar y cyd gyda Miss Arnott.
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Haf – Summer Term Curriculum Map

17-09-2017

14-09-2017

Gwaith Cartref Bl 5

Gwaith Cartref Blwyddyn 5

Gwaith cartref Cymraeg llafar

Paratoi cyflwyniad byr ar gyfer ymgeisio i fod ar Gyngor Ysgol, Y Cyngor Eco, Arweinydd Digidol neu Arweinydd Chwaraeon (rhaid dewis un).

Erbyn Dydd Mawrth 19eg o Fedi.

Pob lwc!

A cofiwch orchuddio eich llyfrau!

Year 5 Homework

Welsh oral homework

To prepare a short presentation outlining the reasons why you would like to be elected for the School council, Eco Council, Digital leader or Sports Leader (you must choose one).

To be completed by Tuesday 19th of September

Pob lwc!

And remember to cover your books!

13-09-2017

10-09-2017

Band y mis

Band mis Medi yw Swnami! Cerwch ati i wrando ar eu caneuon!

07-09-2017

21-07-2017

13-07-2017

Mae’r Arwyr wedi cyrraedd!

Cyffro mawr wrth ddarganfod enillwyr ein cystadleuaeth creu Arwyr y Gymraeg heddiw, a diolch i Huw Aaron am feirniadu, ac am ei ddyluniadau campus o’r 3 llun a ddaeth i’r brig! Ry’ ni gyd yn edrych ymlaen at eu cyfarfod yn y dyfodol agos!

Gwaith elusennol!

Bechgyn blwyddyn 5 yn derbyn tystysgrifau am eu hymdrechion, wrth godi £96.04 tuag at elusen Kyle’s Goal, yn ystod y Ffair Haf.

Da iawn chi!

10-07-2017

Hwyl dros yr Haf!

Blwyddyn 2-6

Os oes gen ti arian poced, beth am brynu llyfr, gem neu lyfr lliwio ar gyfer y Gwyliau Haf?

Tyrd i weld y  llyfrau a’r adnoddau sydd ar gael oddi wrth Siop y Felin.

Ar werth bob dydd yr wythnos hon. Taflenni archebu yn y llyfrgell.