Blwyddyn 5E

Athrawes: Mrs Bethan Evans

Ardal HWB y dosbarth

Lluniau Bl5E 2017-18

Bl5E 2017-18

Rwyf wedi bod yn rhan o staff yr ysgol ers saith mlynedd. Rwyf yn ynddiddori mewn nifer o bynciau ond yn bennaf Technoleg Gwybodaeth a Daearyddiaeth. Rwyf yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth/E-ddysgu yn yr ysgol ac yn arwain y Clwb Codio ar y cyd gyda Miss Arnott.
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Haf – Summer Term Curriculum Map

05-10-2017

Bl5- Gwaith Cartref 5.10.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw…

 • Adolygu geiriau sillafu ‘Her 100 gair’
 •  Mathemateg- Taflenni gwaith
 • Saesneg/ Thematig- Cwblhau casglu a choladu gwybodaeth am wlad Ewropeaidd

Adolygu

Lluosi a rhannu rhifau a degolion gyda 10, 100 a 1000

Gem 1

Gem 2

Adnabod gwerth lle rhifau a degolion

Gem 1- ffactri robotiaid

01-10-2017

28-09-2017

Bl5- Gwaith Cartref 28/9/17

Gwaith cartref y penwythnos yma yw

  • i orffen y sleid ar bwyntpwer Ieithoedd Ewrop y dosbarth (sydd wedi’i rannu gyda chi drwy’ch ebost).

Blwyddyn5E- Linc i’r Pwerbwynt (wedi eich ebostio hefyd)

                                                   

 • Pacio ar gyfer Margam
 • Sicrhau bod enw ar eich eiddo I GYD
 • Dysgu ac ymarfer sut i wneud eich gwely ar gyfer Margam!

Bl5E- Campwaith yr Wythnos 28.9.17

Llongyfarchiadau i Lucy B am ennill y clod yr wythnos hon. Llwyddodd i ysgrifennu llythyr i gyngor Lerpwl yn cyflwyno’i safbwynt a’i dadleuon dros beidio â boddi Cwm Tryweryn. Llwyddaist i gyflwyno’r ffeithiau a mynegi dy farn mewn modd aeddfed a pherswadio yn ogystal â threfnu dy waith mewn i baragraffau i ddangos dilyniant. Da iawn am gynnwys agoriadau, patrymau iaith a geirfa a oedd yn bwrpasol a mentrus.

26-09-2017

Bl5E- Campwaith yr wythnos 21.9.17

Da iawn i Evan am ennill y gamp yr wythnos hon am ysgrifennu disgrifiad o ddarlun. Llwyddaist i gynnwys llu o ddisgrifiadau bywiog a gwreiddiol. Da iawn am ysgrifennu darn o ansawdd uchel!

24-09-2017

22-09-2017

Campwaith yr Wythnos 15.9.17

Da iawn i Charlie H am ennill y wobr yr wythnos hon! Llwyddaist i gofnodi syniadau diddorol ar gyfer trywyddau dysgu ein thema.

21-09-2017

Bl5- Gwaith Cartref 21.9.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw

 • Adolygu geiriau sillafu 100 gair (Cymraeg/Saesneg)
 • Gweithgaredd – Afonydd y byd (aml sgil)

Atodol (dewisol)

 • Adolygu gwerth lle (gwefannau defnyddiol isod)

Ffactri robotiaid

Gwefan ‘Top Marks’

20-09-2017

Clwb Codio Bl5 a 5 (Tymor yr Hydref 2017)

Clwb Codio i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6

Pryd?: Ar nos Iau (28.9.17- 21.12.17)

Amser: 15:30 tan 16:30

Lleoliad: Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Pris: Am ddim

Cofrestrwch yma am e-docyn

Er mwyn sicrhau diogelwch eich plentyn, gofynnwn yn garedig i'r disgyblion ddod a llythyr i'r clwb os ydynt wedi derbyn caniatâd i gerdded adref wedi i'r clwb orffen. Diolch