Blwyddyn 5E

Athrawes: Mrs Bethan Evans

Ardal HWB y dosbarth

Lluniau Bl5E 2017-18

Bl5E 2017-18

Rwyf wedi bod yn rhan o staff yr ysgol ers saith mlynedd. Rwyf yn ynddiddori mewn nifer o bynciau ond yn bennaf Technoleg Gwybodaeth a Daearyddiaeth. Rwyf yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth/E-ddysgu yn yr ysgol ac yn arwain y Clwb Codio ar y cyd gyda Miss Arnott.
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Haf – Summer Term Curriculum Map

22-10-2017

20-10-2017

Rhifyddeg Rhif- Dewch i ymarfer eich sgiliau rhif!

Rhifyddeg rhif- Cam 1-3 Wythnos 1

Rhifyddeg rhif- Cam 7-9 Wythnos 1

Cynhyrchwyd y gemau yma gan ddisgyblion Bl 4,5 a 6

19-10-2017

Gwaith Cartref 24.10.17

Gwaith Cartref yr wythnos hon

-Darllen a deall Saesneg- Diwali- Darllenwch y darn ac atebwch mewn brawddegau llawn yn eich llyfrau Gwaith Cartref. (Dogfen ar HWB- Ardal Dosbarth- Gwaith Cartref-Diwali)

-Adolygu Sillafu 100 gair (Cymraeg/Saesneg)

-Adolygu sgiliau rhif Mathemateg (Tablau/ bondiau rhif)

Times Tables Rock Stars (yn Gymraeg) (Plant wedi derbyn cyfrinair)

J2Blast (ardal HWB)

Tasg ymchwiliol (opsiynol)

  • Beth am greu pecyn gwybodaeth ar Diwali i rannu’r hyn a ddysgoch gyda’r dosbarth? ar y we? gyda’r ysgol?
  • Beth am gyflwyno gwaith creadigol ar sail y testun Diwali
  • Beth am gynhyrchu gwaith yn Scratch ar sail y testun Diwali? Esiamplau i chi 

    Diwali 1 

    Diwali 2

 Diwali 3

Adnoddau

CBBC- Quiz: How much do you know about Diwali?

Newsround- What is Diwali?

HWB- Diwali- Cyflwyniad a gem 

16-10-2017

15-10-2017

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

08-10-2017

06-10-2017

05-10-2017

Newyddion Clwb Codio 5.10.17

Dyma engrhaifft o beth rydym yn dysgu yng Nghlwb Codio MG.

Mae criw o Flwyddyn  6 wedi dysgu iaith HTML – sef y cod tu ôl i greu gwefan. Dyma esiampl o fy ngwaith codio o’r haul yn codi a machlud dros y môr.

Gan Beca D