Blwyddyn 5E

Athrawes: Mrs Bethan Evans

Ardal HWB y dosbarth

Lluniau Bl5E 2017-18

Bl5E 2017-18

Rwyf wedi bod yn rhan o staff yr ysgol ers saith mlynedd. Rwyf yn ynddiddori mewn nifer o bynciau ond yn bennaf Technoleg Gwybodaeth a Daearyddiaeth. Rwyf yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth/E-ddysgu yn yr ysgol ac yn arwain y Clwb Codio ar y cyd gyda Miss Arnott.
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Haf – Summer Term Curriculum Map

20-12-2017

17-12-2017

10-12-2017

08-12-2017

Bl5E- Gwaith Cartref

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw…

  • I ddysgu eich holl eiriau gan gynnwys y caneuon erbyn dydd Llun
  • I baratoi eich dillad/ gwisg ar gyfer y sioe. Mi fydd angen i chi ddod a’ch dillad i mewn erbyn dydd Mawrth o.g.y.dd
  • I sicrhau eich bod yn gorffwyso a chael digon o gwsg. Mi fydd angen llawer o egni arnoch chi’r wythnos nesaf!

06-12-2017

Mathletwyr BL5

Mathletwyr Blwyddyn 5 yn mwynhau sesiwn mathemateg @Ysgol_Glantaf  heddiw. 

03-12-2017

26-11-2017

23-11-2017

Bl5- Gwaith Cartref 23.11.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw

  • Darllen dros a dysgu geiriau ar gyfer y perfformiad Nadolig (sgript/ caneuon)

Atodol (sgiliau)