Blwyddyn 5E

Athrawes: Mrs Bethan Evans

Ardal HWB y dosbarth

Lluniau Bl5E 2017-18

Bl5E 2017-18

Rwyf wedi bod yn rhan o staff yr ysgol ers saith mlynedd. Rwyf yn ynddiddori mewn nifer o bynciau ond yn bennaf Technoleg Gwybodaeth a Daearyddiaeth. Rwyf yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth/E-ddysgu yn yr ysgol ac yn arwain y Clwb Codio ar y cyd gyda Miss Arnott.
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Haf – Summer Term Curriculum Map

22-01-2015

Gwaith cartref 22/01/15

Gwaith cartref yr wythnos hon yw –

Ysgrifennu llythyr o ddiolch i Mrs Boore.

Sillafu Cymraeg a Saesneg.

21-01-2015

Disgybl disglair (16/01/15)

Llongyfarchiadau i William Parry am ennill tystysgrif ‘Disgybl disglair’ yr wythnos diwethaf. Mae William wedi bod yn gweithio’n galed yn ei waith Mathemateg ac wedi rhagori yn y profion ‘Big Maths’. Gwych William!

15-01-2015

Tim pel rwyd i chwarae yn erbyn Ysgol Pencae 26/01/15

Safle Hanner 1af Ail hanner
GK Cadi Davage Efa Greenway
GD Megan Hutchings Molly Burnell
WD Becca Jones (5D) Emily Savastano
C Katie Anderson Non Drake
WA Non Drake Katie Anderson
GA Mai Penry Mai Penry
GS Elan Oldry Lowri Higgins

14-01-2015

Gwaith cartref 15/01/15

Gwaith cartref yr wythnos hon –

Paratoi un eitem Celf ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.

Sillafu Cymraeg a Saesneg.

Taclor’r tablau.

Campwaith yr Wythnos (08/01/15)

Yn ennill Campwaith yr wythnos, wythnos diwethaf yw Caitlin Allan am greu map meddwl atyniadol am ein thema newydd sef  ‘Yr Ail Ryfel Byd’.  Mae’r map meddwl yn dal sylw, yn lliwgar ac yn llawn gwybodaeth – rhagorol Caitlin!