Blwyddyn 5E

Athrawes: Mrs Bethan Evans

Ardal HWB y dosbarth

Lluniau Bl5E 2017-18

Bl5E 2017-18

Rwyf wedi bod yn rhan o staff yr ysgol ers saith mlynedd. Rwyf yn ynddiddori mewn nifer o bynciau ond yn bennaf Technoleg Gwybodaeth a Daearyddiaeth. Rwyf yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth/E-ddysgu yn yr ysgol ac yn arwain y Clwb Codio ar y cyd gyda Miss Arnott.
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Haf – Summer Term Curriculum Map

04-02-2018

28-01-2018

21-01-2018

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

15-01-2018

12-01-2018

11-01-2018

Gwaith Cartref 11/1/18

Ein thema tymor yma yw ‘Y Blitz’. Fel Gwaith Cartref y penwythnos yma hoffem i chi ymchwilio i hanes a bywyd Winston Churchill. Wythnos nesaf fe fyddwn yn ysgrifennu portread ohono. Byddai cywain gwybodaeth a casglu lluniau o flaen llaw yn ddefnyddiol iawn i chi!

Fe gewch ddewis sut ydych yn gosod y gwaith.

Cofiwch ymchwilio’n ofalus ar y we.

Mrs Davies a Miss Francis

08-01-2018

22-12-2017

Bl5- Gwaith Cartref- Siarter Iaith

Gwaith Cartref / Homework

#siarteriaithMG

Eich gwaith cartref dros wyliau’r Nadolig yw i adolygu un rhaglen deledu Cymraeg.

Your homework over the Christmas holidays is to review a Welsh television programme.

Eich dewis chi yw sut yr ydych  chi eisiau adolygu’r rhaglen – defnyddio TGCh , creu poster neu ysgrifennu.

It’s your choice on how you want to present the homework – you can use your ICT skills, create a poster or write a review.